veidekke

Maskinparken TRE

Maskinparken TRE består av 47 moderne leiligheter i størrelsen 28 kvm – 115 kvm. Dette er en av Norges første boligprosjektet i massiv tre. Trevirket regnes som klima nøytralt byggemateriale og Nordr reduserte klimagassavtrykket fra materialene som ble benyttet i bygget. Prosjektet ble ferdigstilt vinteren 2019.

47

enheter

28 - 115

kvm.

Tettsted

Lilleby, Trondheim

Ladeveien 11, 7041 Trondheim