veidekke

Konsul Lorcks Hage 1

Konsul Lorcks Hage 1 består av 25 byrekkehus på Lilleby i Trondheim. Boligene har to etasjer, parkering i parkeringskjeller samt hage og terrasse. Konsul Lorcks Hage 1 er et sentrumsnært boligområde med grønne, bilfrie uterom og urbane byhus. Rekkehusene har et moderne uttrykk, med smarte romløsninger, store vindusflater fasader i tre. Prosjektet ble ferdigstilt vinteren 2016.

25

enheter

Tettsted

Lilleby, Trondheim

Konsul Lorcks Hage 1, 7041 Trondheim