veidekke
Nordr

Vi bygger nabolag hvor man kan føle seg hjemme


Kundekontakt og smittevernsrestriksjoner i forbindelse med Covid-19

I Nordr legger vi stor vekt på at smittevernhensyn skal være gjennomgående i all vår aktivitet. Vi skal ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til at smitten holdes nede i samfunnet, samtidig som vi er forpliktet til å ivareta både kunder, byggeplasser og våre egne ansatte. Så lenge samfunnet er preget av store restriksjoner har vi i Nordr besluttet at all aktivitet som kan gjennomføres digitalt skal gjennomføres slik. Konsekvensen for kundene, byggeplasser og for Nordr er svært store dersom smitte skulle forekomme i våre prosjekter. Vi følger både de nasjonale og lokale smittevernforskriftene og i tråd med endringer her vil det kunne forekomme lokale forskjeller.  

Erfaring og kvalitet med forståelse for deg

Fra før er vi kjent som Veidekke Eiendom, men nå er vi klare til å stå på egne bein. Vi er fortsatt det samme sterke selskapet, men har fått nye eiere som både har visjoner og ressurser til ytterligere satsing. Og vi får nytt navn; Nordr

Vårt fokus er fortsatt på bærekraftig bydelsutvikling med en klar målsetting om å være den ledende nabolagsbyggeren. 

Vi har kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. I tillegg har vi prosjekter på Lillehammer og i Sogndal.

Verdifulle nabolag hvor det er godt å leve

Salg og utleie av næringseiendom

Våre boliger bygges på en måte som favner nye botrender – bærekraftig og langsiktig

Sammen med våre kunder, er det vi som gjør denne jobben best. Vi arbeider tett på lokale myndigheter og lokalsamfunnet for å utvikle et best mulig nabolag for fremtiden.